De juiste woorden voor een mooi afscheid

Het afscheid inhoud en betekenis geven kan op vele verschillende manieren, het is niet altijd gemakkelijk om hier als nabestaanden invulling aan te geven. Een spreker kan u hierbij helpen. Zij helpen u de juiste woorden en de juiste betekenis van het afscheid te vinden en nemen u zorgen uit handen wat betreft de inhoud van het afscheid. Wij hebben een aantal sprekers uit de regio waar wij graag en vaak mee samen werken voor u onder elkaar gezet om u te helpen een juiste keuze te maken. 


Brechje Jeuken

Brechje Jeuken – Celebrant bij levensceremonies

 

Wanneer je afscheid moet nemen van een dierbare is het fijn als er iemand in die emotionele en drukke tijd meedenkt om het afscheid vorm te geven. Ik help om inhoud te geven aan de afscheidsdienst. Ik stel vragen zodat de juiste gesprekken aan tafel op gang komen. Ik verbind nu met toen en later. Ik vertel het verhaal dat verteld moet worden. Naast het verdriet dat er is, kan samen werken aan een waardevolle afscheidsdienst troost bieden. Afscheid nemen is zoveel meer dan loslaten. Het gaat ook over herdenken, over dankbaarheid tonen, over vergeven, over verbinden. Het gaat ook over het vieren van het geleefde leven. Vieren van dat wat er was en wat iemand gebracht heeft aan dit leven.


Marion Reefs

www.marionreefs.nl

contact@marionreefs.nl 

06-25164251

Vierlingsbeek

Marion Reefs - afscheidsbegeleiding

 

Meteen na de geboorte sta je aan het begin van de reis van je leven. De een heeft een hele lange reis voor de boeg en voor de ander duurt de reis maar kort. Je koffer wordt gevuld met de herinneringen van je leven. Als ik een afscheid mag begeleiden, bundel ik alle deze herinneringen tot een levensverhaal. Goed afscheid nemen is belangrijk,  je kan het maar één keer doen en daarom neem ik alle tijd en breng rust, zodat er ruimte komt voor de herinneringen.

Het levensverhaal van de overledene, aangevuld met foto’s én muziek, krijgt stapje voor stapje meer vorm en maakt het afscheid passend bij de overledene. Samen met de nabestaanden bewandel ik het pad naar het afscheid, zodat er meer ruimte komt voor persoonlijke herinneringen.


Tiny School

tinyschoolafscheid@gmail.com

06-36097711

Beugen

Tiny School - ceremonieleider bij afscheid

 

Als wij afscheid nemen van iemand die overleden is, komen we met familie, vrienden en bekenden bij elkaar in een kerk, crematorium, uitvaartcentrum of op een andere locatie om hem / haar met woorden, muziek, foto’s en rituelen te herdenken.

We kijken terug op het leven dat voorbij is en we delen de herinneringen.

Door met elkaar in gesprek te gaan verzamelen we die informatie, wensen en mogelijkheden, die nodig is om op een passende en persoonlijke wijze afscheid te nemen van deze mens.

Zo maken we samen een persoonlijk afscheid dat past bij de overledene én zij die achterblijven.


Dorien van Dijck

Dorien van Dijck - ritueelbegeleider bij afscheid

 

Luisteren met een open oor. Bij de ander zijn met een open hart. Invoelen, meebewegen, bijsturen, afstemmen.

Aanwezig zijn in het hier en nu, met aandacht voor álles dat was en is. Ruimte scheppen voor positieve, fijne ervaringen, én voor negatieve, moeilijke gebeurtenissen in het leven.

Door middel van woorden, handelen in rituelen, het scheppen van sfeer met muziek en beelden. Sámen mét nabestaanden vorm en inhoud geven, wanneer afscheid genomen wordt van een dierbare.

Daarbij schrijf en zoek ik passende teksten om te komen tot de essentie van het leven. Verwerk ik foto’s tot een mooie presentatie, ondersteun bij keuze van muziek. Zorg voor helikopterview en stuur bij waar nodig.